Feeds:
Innlegg
Kommentarar

Archive for the ‘tekst’ Category

Verktøykasse til tekstfiksing

[Oppdatert 12. januar 2020] Det hender eg er så heldig å få vera medlesar og språkrådgjevar på oppgåver, avhandlingar og rapportar. Det er kjekt og lærerikt. For nokre år sidan laga eg ei i lita verktøykasse til ein som i utgangspunktet ikkje er tekstsnikkar, men derimot har andre yrkesfag. Når ein då stadig skal gje seg i kast med fagtekstar i akademiske studium, kan det vera greitt med tips slik at ein fjernar nokre av dei tinga som skapar motstand i leseprosessen. Etter å ha lese fleire tekstar av same snikkar, ser ein gjerne kva som går att. Så her er nokre av dei tipsa eg gav for at han skulle kunna rydda litt langs neste veg sjølv. Tanken var å velja ut noko, ikkje køla på med alt mogleg – og på den målforma han sjølv nyttar. Værs’go!
(meir…)

Read Full Post »